Ako pracujeme:

  • 1. Príjem žiadosť na vyhľadanie personálu od klienta

  • 2. Osobná konzultácia s klientom

  • 3. Podpísanie zmluvy o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

  • 4. Zozbieranie a analýza voľných pracovných miest zadávateľa

  • 5. Primárne selektívne kolo pohovorov s kandidátmi o zamestnanie

  • 6. Osobný pohovor s kandidátmi o zamestnanie, kontrola profesionálnych zručností a individuálnych charakteristík kandidáta

  • 7. Kontrola pracovnej histórie kandidáta v predchádzajúcich zamestnaniach

  • 8. Organizácia pracovného pohovoru s kandidátom (osobne alebo online)

  • 9. Rozhodnutie klienta o prijatí do zamestnania

  • 10. Príprava kandidáta o zamestnanie na transfer do SR, kontrola potrebných dokladov, pomoc pri vybavovaní dokladov v cudzine a na území SR, prvotná adaptácia kandidáta po príchode do SR