Podmienky spolupráce:

im1
im2
im3

   Podľa zmluvy o spolupráci, za naše služby o sprostredkovaní zamestnania klient platí až po nástupe zamestnanca do pracovného pomeru.

   Cena našich služieb sa odvíja od náročnosti a odbornosti hľadaného kandidáta. Spravidla, cena za sprostredkovanie je 1-3 násobok mesačnej mzdy daného kandidáta. Konkrétna cena závisí od pozície, počtu kandidátov, mzdy a ďalších individuálnych podmienok a požiadaviek klienta.

    Klientom poskytujeme záruku na nami zvoleného kandidáta. V prípade, že nami vybraný kandidát neprejde skúšobnú dobu alebo sa sám rozhodne odísť počas skúšobnej doby, bez nároku na odplatu nájdeme vhodnú náhradu. Ak objednávateľ zemní požiadavky na zamestnanca, daná zmena sa považuje za novú objednávku, ktorá sa bude plniť za úhradu.

   Pri podpísaní zmluvy o sprostredkovaní zamestnania medzi pracovnou agentúrou a klientom budú spresnené a vysvetlené všetky podmienky a povinnosti oboch strán, ako aj termíny plnenia záväzkov, cena služieb, záruka a zodpovednosť oboch strán.